Târg de joburi cu angajatori locali la Câmpina

Oportunități de job-uri în oraș, consiliere și redactare CV pe loc, interacțiuni directe cu angajatori locali. Toate acestea vor fi posibile în cadrul târgului de joburi ce va avea loc vineri, 24 noiembrie 2023, începând cu orele 10:00, la Casa de Cultură „Geo Bogza” Câmpina (Strada Griviței nr. 50).

Pot participa la eveniment toți cei interesați de găsirea unui loc de muncă, dar și de oferte de la angajatori locali, fiind facilitat accesul la posturile disponibile. Intrarea este liberă.

În cadrul târgului de joburi va fi amenajat și un birou de redactare CV unde este oferită consiliere în vederea elaborării CV-ului, acesta putând fi întocmit pe loc și printat.

Evenimentul face parte din proiectul „CADESS – Câmpina: anti Discriminare    Excluziune Socială și Sărăcie” implementat de Asociația Centrul de Formare    Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP” în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina, Fundația Zamolxes și Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare.

Despre proiectul CADESS – Campina: anti Discriminare Excluziune Sociala & Saracie

Proiectul CADESS vizează integrarea familiilor vulnerabile din Câmpina și cuprinde o serie de servicii integrate precum: tabere, excursii și program tip after-school pentru copii, program de continuare a studiilor “A doua șansă”, cursuri de formare profesională, servicii medicale gratuite, ședințe de kinetoterapie, consiliere psihologică și orientare în carieră.

Proiectul a început la data de 24 mai 2022 și se desfășoară până la 24 decembrie 2023. Se pot înscrie persoanele care au domiciliu/reședința în Câmpina și un venit mai mic de 1.165 lei/lună pe membru de familie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din Municipiul Câmpina, cu accent pe populația apaținând minorității roma.

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman prin reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială a unui grup de 900 de persoane dintr-o comunitate marginalizată și restul comunităților.

Obiectivul General este concordant cu AP.5 OT 9, care urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilitaților, cunoștințelor și experienței necesare.Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

– promovarea sustenabilitatii și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea a 125 locuri de muncă);

– promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin conferințele pe tematica nediscriminarii și tratamanetului egal, activitățile extra curriculare , a taberelelor și excursiilor pe aceeași tematică cu elevii);

– investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învatare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formareprofesionala, programele de tip „A doua șansă” și „After-school”, dar și prin sesiunile de orientare și consiliere).

Definiții: 

ZUM – Zonă Urbană Marginalizată. 

SDL- Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina realizată de Asociația Community Lead Local Development Câmpina. 

POCU/717/5/1/152144CADESS – Proiect finanțat prin SDL ZUM Câmpina “Campina: anti Discriminare Excluziune Sociala & Saracie” implementat de ASOCIAŢIA – CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ “FORMATEMP” în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Liceul Tehnologic MecanicCâmpina, Fundația Zamolxes și Asociația Centru de Cercetare si Formare a Universității de Nord Baia Mare. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Telefon: 40 741 104 200

E-mail: [email protected]  

Site: www.cadess.ro