Câmpina – Conferință conștientizare și implicarea societății civile

Miercuri, 14 iunie 2023, are loc în sala de conferințe a Casei Tineretului Câmpina  (B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 50), începând cu orele 16:30, conferința de conștientizare și implicarea societății civile.

Evenimentul face parte din proiectul „CADESS – Câmpina: anti Discriminare    Excluziune Socială și Sărăcie” implementat de Asociația Centrul de Formare    Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP” în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina, Fundația Zamolxes și Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din Municipiul Câmpina, cu acent pe populația aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman prin reducea disparitatilor de dezvoltare economică și socială a unui grup de 900 de persoane dintr-o comunitate marginalizată și restul comunităților. Obiectivul General este concordant cu AP.5 OT 9, care urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilitaților, cunoștințelor și experienței necesare.Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

– promovarea sustenabilitatii și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea a 125 locuri de muncă);

– promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin conferințele pe tematica nediscriminarii și tratamanetului egal, activitățile extra curriculare , a taberelelor și excursiilor pe aceeași tematică cu elevii);

– investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învatare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formareprofesionala, programele de tip „A doua șansă” și „After-school”, dar și prin sesiunile de orientare și consiliere).


Proiectul este unul complex și include mai multe activități, printre care:

– Servicii integrate de ocupare pentru persoanele din zonele dezavantajate și marginalizate aflate în căutarea unui loc de muncă, în acord cu dinamica economică și a pieței muncii locală din municipiul Câmpina

– Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție, a cooperativelor și a ocupării pe cont propriu a persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială

– Dezvoltarea a 3 programe de tipul școală după școală pentru copiii din municipiul Câmpina

– Dezvoltarea unui program de tipul „a doua șansă” în municipiul Câmpina

– Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale integrate pentru copii, tineri, adulți

– Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru bătrâni, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză

– Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru victime ale violenței în familie sau în comunitate, inclusiv un telefon dedicat victimelor violenței, copii sau adulți, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză

– Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale

– Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale (componenta de ecologizare)

– Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale (componenta de educatie nonformala pentru copii)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.